black man hoodie Derek Mindler

Op straat

De jongerenwerkers van JC Todo zijn regelmatig buiten in de wijk te vinden. Ze gaan naar plekken waar jeugdgroepen “hangen”, op een grasveld, op een bankje of bij de supermarkt. Ze gaan in gesprek om hen beter te leren kennen en aan een vertrouwensband te werken. Vanuit deze band proberen ze eventuele vragen/problemen van de jeugd (gezamenlijk) aan te pakken. Als er bij een jongeren echt iets aan de hand is krijgt deze coaching van een jeugdwerker en indien nodig wordt andere hulp ingeschakeld


Zelf aan de slag

Als jongeren zelf initiatieven hebben worden zij gesteund en gemotiveerd door de jeugdwerkers om hiermee aan de slag te gaan en om het zelf voor mekaar te krijgen, eigen kracht inzetten en je eigen verantwoordelijkheid nemen.


Voor en met jongeren

De ambulant jeugdwerker is daar waar jongeren bij elkaar komen. Daarom kan de jeugd niet alleen deel nemen aan activiteiten in het jeugdcentra, maar wordt er ook van alles op straat georganiseerd, bijvoorbeeld ons skateevent.

Leefbare situatie

De jeugdwerker is er ook om contacten te leggen tussen (overlastgevende) jeugd en de buurt om zo de leefbaarheid voor jeugd en omgeving optimaal te maken. De straat is van iedereen en om allemaal een plek hierin te hebben moet men zich aan een aantal spelregels houden:

- gooi geen afval op straat
- laat andermans spullen heel
- eigen drinken mag, maar geen alcohol
- ga niet hangen waar je mensen tot last bent
- ga niet hangen op een privéterrein
- behandel elkaar, omwonenden en andere bezoekers met respect
- bespreek eventuele overlast en zoek samen naar oplossingen
- spreek elkaar aan op deze afspraken
- houd rekening met elkaar, vooral als het laat in de avond is (na 22:00)

Het jeugdwerk houdt deze spelregels altijd in gedachte als zij de straat op gaat en stimuleert anderen om zich hier ook aan te houden. 

Mochten er toch conflicten zijn, dan kan het jongerenwerk helpen met bemiddelen. Ze kunnen dan verschillende producten inzetten om tot een goede oplossing te komen.

Een van deze producten is Buurt Bestuurt Light. Dit is een project dat samen met buurtontwikkeling is ontwikkeld en op aanvraag kan worden ingezet. Binnen dit project wordt met verschillende partijen gekeken naar de ervaren overlast en wordt vervolgens een concrete aanpak bedacht. Deze aanpak wordt vervolgens uitgevoerd met het doel om tot een oplossing te komen die voor iedereen als prettig wordt ervaren. Een onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld de training ''hangen doe je zo'' zijn, waarin buurtbewoners worden getraind in het maken van contact met jongeren op straat.

×