Wat is jongerenwerk?

Jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren perspectief. De leefwereld en de eigen ontplooiingen van jongeren zijn hierbij uitgangspunten. Jongerenwerkers brengen verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving en dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de jongeren in de samenleving.

Het jongerenwerk heeft als doelgroep de jeugd van 12 t/m 23 jaar. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren bij een zinvolle vrijetijdsinvulling, het zoeken naar een (andere) school/baan of bij andere thema’s zoals voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en of seksualiteit. Een jongerenwerker weet ook de weg om een individuele jongere (waar nodig) naar de juiste instantie(s) door te verwijzen.

De jongerenwerkers komen de jeugd veelal tegen op straat of andere locaties. Jongerenwerkers praten in eerste instantie liever met, dan over de jeugd. Dit is een belangrijke uitspraak om de rol van jongerenwerker te verduidelijken als het gaat om de vertrouwensband. Jongerenwerkers zijn vaak ook een intermediair tussen jeugd en andere partijen. Door de goede contacten met de diverse groepen op straat weten de jongerenwerkers wat er speelt en waar de behoeften liggen voor een groep of een individu.

Wat is JC Todo?

We zeggen wel eens dat jongerencentrum Todo het mooiste jongerencentrum van Nederland is. Misschien is dit een klein beetje overdreven maar wij zijn wel van mening dat JC Todo het mooiste jongerencentrum van Brabant is! We zijn enorm trots op ons geweldige em multifunctionele gebouw met ontelbaar veel mogelijkheden. Omdat wij hier zo trots op zijn komen de medewerkers ook altijd met plezier naar het werk en stralen dat uit naar de jongeren. Jongeren komen graag bij ons jongerencentrum. In Todo worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij wij naast de professionals ook kunnen bouwen op een brede groep enthousiaste vrijwilligers. Meer over de activiteiten en het vrijwilligerswerk vind je elders op deze website.

IMG 0717

IMG 0719

 

×