WBO maakt bezwaar tegen de uitspraak tender Preventief jeugdbeleid Best

Op 30 oktober jl. maakte de gemeente Best bekend dat de tender preventief jeugdbeleid in zijn geheel werd toegekend aan de Lumensgroep uit Eindhoven. Met dit besluit dreigt een einde te komen aan 20 jaar lokaal jeugd- en jongerenwerk in Best. Na uitgebreide bestudering van de uitspraak heeft WBO bezwaar aangetekend tegen dit besluit en de bestuursrechter gevraagd de uitslag van de tender ongeldig te verklaren. Op 11 december zal de voorzieningenrechter in Den Bosch de zaak behandelen.

WBO is het niet eens met het tenderbesluit maar er zijn meer redenen voor ons bezwaar. WBO en alle medewerkers van Todo maken zich oprecht zorgen over de jeugd in Best door het verdwijnen van het jeugd- en jongerenwerk en haar medewerkers uit Best.WBO maakt op zowel inhoudelijke als procedurele gronden bezwaar tegen het besluit van de gemeente. De subsidietender was door de gemeente Best bedoeld als een pilot om te komen tot eenvoudige en transparantie subsidieprocedures maar pakt in de uitwerking zeer nadelig uit voor zowel de jeugd, het jeugd- en jongerenwerk in Best als voor WBO. De redenen om bezwaar te maken komen in het kort neer op:

De beoordeling van de aanbieding is zeer summier en er staan aantoonbare fouten in waardoor er bij WBO twijfel is ontstaan over de kwaliteit van de beoordeling. Daarnaast is in de beoordeling van de aanbieding niet gekeken naar de economische belangen van WBO terwijl dit wel als onderdeel van de beoordeling is opgenomen in de tenderprocedure.

De gemeente en Lumens weigeren vooralsnog om de winnende aanbieding openbaar te maken. Voor WBO is deze openheid ook noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke dienstverlening overgedragen moet worden, welke dienstverlening afgebouwd moet worden en om de wettelijke grondslag voor de overname van personeel te kunnen bepalen. Als goed werkgever dient WBO alleen daarom al een procedure starten, zeker nu ook blijkt dat Lumens onze jongerenwerkers niet overneemt omdat ze geen jeugd- en jongerenwerk maar jeugdmaatschappelijk werk aanbieden. Dit laatste baart ons grote zorgen omdat jongerenwerk gericht is op talentontwikkeling, maatschappelijke deelname en vroegtijdige interventies. Hiervoor onderhoudt het jongerenwerk intensieve enlaagdrempelige contacten met kwetsbare en risicojongeren. Om de aanbiedingen en de consequenties goed te kunnen beoordelen is het daarom noodzakelijk beide aanbiedingen naast elkaar te leggen.

Het door WBO bij de gemeente Best ingediende WOB verzoek om de aanbieding van Lumens alsnog openbaar te maken, is door de gemeente Best afgewezen. WBO ziet zich, om de hiervoor genoemde
redenen, genoodzaakt bezwaar te maken tegen dit besluit. 

Een mogelijk verdergaand gevolg van het tenderbesluit is dat WBO in 2020 niet mee kan doen aan een eventuele nieuwe tenderprocedure omdat zij in 2019 geen preventieve activiteiten jeugdbeleid gaat uitvoeren; voorwaarde om in 2018 mee te mogen doen aan de tender.
-------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie/toelichting:
Peter Kuijs, directeur op 0499 - 745823

×