Beste mensen,

De gemeente Best heeft in juni van dit jaar het preventief jeugdbeleid in Best aanbesteed in een zogenaamde subsidietender. Het jongerenwerk van onze organisatie was helemaal opgenomen in deze tender.

Twee organisaties hebben als hoofdaannemer ingeschreven op deze subsidietender en helaas heeft WBO de opdracht niet gegund gekregen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het jongerenwerk niet meer uitgevoerd door WBO maar door de Eindhovense organisatie Lumens. Ook de exploitatie van jongerencentrum Todo wordt per deze datum overgenomen door Lumens.

Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat de overgang voor zowel de jongeren van Best als onze medewerkers (betaalde krachten, vrijwilligers en stagiaires) goed verloopt, maar het verlies van het jongerenwerk is een grote klap voor de organisatie waarvan wij de gevolgen nog niet helemaal kunnen overzien. Duidelijk is dat er een groot bedrag aan subsidie wegvalt en dat dit consequenties heeft voor onze mensen en onze organisatie. In de komende week zullen wij met de gemeente Best en Lumens gesprekken voeren over de consequenties van deze tenderaanbesteding waaronder de overdracht van werkzaamheden en medewerkers. Het bestuur van WBO komt volgende week donderdag bij elkaar om de consequenties te bespreken en de koers te bepalen.

Zodra wij meer informatie hebben over de consequenties en de koers zal ik u nader informeren. Heeft u nog vragen over deze brief of de tender, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Peter Kuijs, directeur

×